Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z okazji Dnia Dziecka”.

2. Organizatorem Konkursu jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

3. Konkurs rozpoczyna się 17 maja 2022 roku, a ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych to 30 maja 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 1czerwca 2022 roku.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sklepów firmowych GROMULSKI Piekarnia Cukiernia oraz strony internetowej www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski

5. Konkurs skierowany jest do najmłodszych osób.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące kryteria:

1. W konkursie mogą wziąć wszyscy klienci Piekarni Cukierni Gromulski.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu wykonanego dowolną techniką przedstawiającego prozdrowotne wartości pieczywa od  Gromulskiego.

3. Zgłoszenia przyjmowane są w formie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej. Prace należy przesyłać za pośrednictwem serwisu Facebook.pl ( zdjęcia lub skany należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym).

4. Każdy jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

6. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 30.05.2022 do godziny 20:00. Zgłoszenia osób nieletnich mogą zostać dokonane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 3 OCENA PRAC

Prace zostaną poddane referendum za pośrednictwem strony Fanpage Gromulski Piekarnia Cukiernia.  Wyróżnione zostaną prace z największą ilością reakcji pod zdjęciem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2022 między godziną 15:00 a 16:00.

§ 4 NAGRODY

1. Laureat z największą ilością reakcji pod zdjęciem otrzyma bon na dowolne zakupy o wartości 100zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

2. Drugie miejsce zostanie nagrodzone bonem na dowolne zakupy wartości 70 zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

3. Trzecie miejsce zostanie nagrodzone bonem bonem na dowolne zakupy wartości 50zł, do zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.

4. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia. Bony są jednorazowe i  ważne do 6 miesięcy. Pełna lista sklepów pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ Nie ma możliwości wysyłki nagród pocztą.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski