Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

Piernikowy konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie plastycznym na zdobienie pierników Piekarni Cukierni Gromulski.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Świąteczny Konkurs Plastyczny”.
2. Organizatorem Konkursu jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, ul. Przemysłowa 2, 05-
300 Mińsk Mazowiecki.
3. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2021 roku, a ostateczny termin przyjmowania prac
konkursowych to 18 grudnia 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 22 grudnia 2021 roku.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sklepów firmowych GROMULSKI
Piekarnia Cukiernia oraz strony internetowej www.piekarniagromulski.pl oraz profilu
www.facebook.com/PiekarniaGromulski
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od wieku.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące kryteria:
1. W konkursie mogą wziąć wszyscy klienci Piekarni Cukierni Gromulski.
2. Zadanie konkursowe polega na ozdobieniu pierników zakupionych w dowolnym sklepie
firmowym Piekarni Cukierni Gromulski.
3. Zgłoszenia przyjmowane są w formie zdjęcia pracy plastycznej. Prace należy przesyłać za
pośrednictwem serwisu Facebook.pl (zgłoszenie należy wysłać w wiadomości prywatnej do
strony Gromulski Piekarnia Cukiernia - https://www.facebook.com/PiekarniaGromulski )
lub na adres mailowy marketing@piekarniagromulski.pl z uwzględnieniem imienia i
nazwiska autora.
4. Każdy jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
5. Forma wykonania/przygotowania pracy plastycznej pozostaje dowolna, jednak ostateczna
praca powinna być zdatna do spożycia.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i przysługuje mu
prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 18.12.2021 do godziny 20:00. Zgłoszenia osób
nieletnich mogą zostać dokonane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 3 OCENA PRAC

Prace zostaną poddane referendum za pośrednictwem strony Fanpage Gromulski Piekarnia
Cukiernia. Prace zostaną oddane do głosowania 20.12.2021 od godziny 9:00. Głosowanie będzie
trwało aż do 22.12.2021 do godziny 15:00. Wyróżnione zostaną prace z największą ilością reakcji
pod zdjęciem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.12.2021 między godziną 15:00 a 16:00.

§ 4 NAGRODY

1.
Laureat z największą ilością reakcji pod zdjęciem otrzyma bon na tort o wartości 150zł, do
zrealizowania w sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.
2. Drugie miejsce zostanie nagrodzone bonem na tort o wartości 100zł, do zrealizowania w
sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.
3. Trzecie miejsce zostanie nagrodzone bonem na tort o wartości 50zł, do zrealizowania w
sklepach firmowych Piekarni Cukierni Gromulski.
4. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata
sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia. Bony są ważne do 6 miesięcy. Pełna
lista sklepów pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ Nie ma możliwości
wysyłki nagród pocztą.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link
Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu
www.facebook.com/PiekarniaGromulski