Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

KONKURS!

Na naszym fanpage'u w serwisie FACEBOOK wystartował konkurs "Nasz naturalny ZAKWAS - Czym to się je?".

Poniżej zamieszczamy regulamin.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zakwas – Czym to się je?”
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook: www.facebook.com/PiekarniaGromulski/ w terminie: 30 sierpnia 2017 roku – 10 września 2017 roku (do godziny 23:59)

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem GROMULSKI Piekarnia Cukiernia
   
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać konto w serwisie Facebook.

§ 3
NAGRODY

 1. Nagrodą Główną w Konkursie jest voucher o wartości 100 złotych na zakupy w sklepach firmowych GROMULSKI Piekarnia Cukiernia (pełna lista sklepów pod adresem internetowym www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ ). Voucher można wykorzystać do dnia 30 września 2017 roku. Voucher nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Nagród Głównych jest 3.
 2. Nagrodą Dodatkową jest zestaw gadżetów firmowych, w skład których wchodzą 2 kubki firmowe Gromulski, 2 smycze firmowe Gromulski. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Nagród Dodatkowych jest 100.
 3. Zdobywcami voucherów, o których mowa w § 3 pkt 1, są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/PiekarniaGromulski/  zamieszczą wpis, zawierający odpowiedzi na poniższe pytania konkursowe:

  - Jaka jest pełna nazwa instytutu, w którym przeprowadzone zostały badania potwierdzające prozdrowote właściwości pieczywa z piekarni GROMULSKI?

  - W jaki sposób pieczywo z piekarni GROMULSKI może pomóc Tobie i Twojej rodzinie? (w oparciu o informacje z ulotek oraz strony internetowej www.piekarniagromulski.pl)
  Wysoko oceniana będzie kreatywność i pomysłowość.
   
 4. Nagród dodatkowych, o których mowa w § 3 pkt 2, zostaną przyznane 100 Uczestnikom, którzy jako najszybsi (decyduje kolejność odpowiedzi) udzielną poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe o których mowa § 3 pkt 3.
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 7. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia (pełna lista sklepów pod adresem internetowym www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ )
 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez GROMULSKI Piekarnia Cukiernia.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski