Twoja przeglądarka jest przestarzała! Najnowszą wersje możesz pobrać tu

Mikołajkowy Konkurs Plastyczny

Z okazji Mikołajek przygotowaliśmy dla najmłodszych miłą niespodziankę!

GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, przy współpracy z Szydełkowe Noski,
ogłasza świąteczny konkurs plastyczny "Rodzinne Święta z Piekarnią Gromulski".

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rodzinne Święta z Piekarnią Gromulski”
2. Organizatorem Konkursu jest GROMULSKI Piekarnia Cukiernia, 
ul. Przemysłowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia 2017 roku, a ostateczny termin przyjmowania prac konkursowych to 15 grudnia 2017 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia 2017 roku.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sklepów firmowych GROMULSKI Piekarnia Cukiernia oraz strony internetowej www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski
5. Konkurs skierowany jest do dzieci, bez ograniczeń oraz kategorii wiekowych.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez GROMULSKI Piekarnia Cukiernia.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące kryteria:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dowolnym wieku.
2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A4 oraz A3, wykonanej dowolną techniką (np. rysunek, praca malarska, kolaż, wyklejanka) na temat „Rodzinne Święta z Piekarnią Gromulski”.
3. Dopuszczalna jest grafika komputerowa w formie wydruku na papierze fotograficznym w formacie A4 lub A3. Prace w formie cyfrowej nie będą oceniane.
4. Praca powinna zawierać nawiązanie do świąt oraz do produktów lub marki GROMULSKI Piekarnia Cukiernia. Np. scenka świątecznego posiłku z produktami lub logotypem GROMULSKI Piekarnia Cukiernia.
5. Mając na uwadze dowolną technikę wykonania, po stornie uczestnika leży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia pracy na czas transportu.
6. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną.
7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że jest jej autorem i przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty konkursowej przez rodzica, lub prawnego opiekuna. Karty konkursowe będą dostępne na sklepach firmowych GROMULSKI Piekarnia Cukiernia od 7.12.2017. Pełna lista sklepów dostępna jest pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/
9. Prace konkursowe oraz poprawnie wypełnioną kartę konkursową przyjmujemy w naszych sklepach firmowych lub w biurze Piekarni (Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2). Pełna lista sklepów dostępna jest pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/
10. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 15.12.2017 – w godzinach otwarcia sklepów firmowych. Pełna lista sklepów, oraz godziny otwarcia dostępne są pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/

§ 3

OCENA PRAC
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
2. Oceniana będzie: zgodność pracy z tematem, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.
3. Z racji na brak kategorii wiekowych poziom pracy będzie również oceniany przez pryzmat wieku uczestnika – dlatego, każdy ma szanse na wygraną.

§ 4

NAGRODY
1. Dla 10 najlepszych prac przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci Misia Firmowego wykonanego ręcznie przez firmę Szydełkowe Noski (www.facebook.com/SzydelkoweNoski), oraz kubek firmowy GROMULSKI. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
2. Nagroda gwarantowana - każdy z uczestników (wliczając w to również 10 wyróżnionych osób) biorący udział w konkursie otrzyma słodki, świąteczny upominek, płócienna torbę firmową GROMULSKI, smycz firmową GROMULSKI, oraz imienny dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
3. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do odbioru osobistego w wybranym przez Laureata sklepie firmowym GROMULSKI Piekarnia Cukiernia w dniach 19-21 grudnia 2017 roku. Pełna lista sklepów pod adresem: www.piekarniagromulski.pl/gdzie-kupic/ Nie ma możliwości wysyłki nagród pocztą.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (nazwa profilu, oraz unikalny link Użytkownika portalu Facebook) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.piekarniagromulski.pl oraz profilu www.facebook.com/PiekarniaGromulski